Verantwoording

Wij hebben onze uiterste best gedaan om deze site zo zorgvuldig mogelijk samen te stellen. Ondanks deze zorg kan het voorkomen dat er fouten zijn in geslopen. Mocht u er één ontdekken, neem dan gerust contact met ons op.

Kopierecht

Van deze site mag niets zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Boba worden gekopieerd.

Elke gelijkenis met welke media product dan ook berust puur op toevalligheid en is zonder opzet. Eventuele klachten zijn welkom en worden in redelijkheid behandeld door Boba.