kleuren-kind-tekenen-school-autisme

Ieder kind verdient onderwijs

stel je vraag

 

Passend onderwijs

Kinderen en jongeren van 4 tot 20 jaar met een specifieke onderwijs-behoefte hebben recht op Passend Onderwijs. Boba ondersteunt en stimuleert het volgen en succesvol afronden van (regulier) onderwijs.
Wij bieden gespecialiseerde ambulante begeleiding aan leerlingen met Autisme vanaf IQ 70 tot hoge intelligentie.
Daarnaast ondersteunt Boba ook MBO-, HBO- of WO- studenten.

Aanpak

Ieder kind is anders; een individu met zijn eigen mogelijkheden en beperkingen. Boba passend onderwijs gaat uit van de krachten van leerlingen met autisme en versterkt deze zodat zij hun schoolloopbaan succesvol kunnen doorlopen. De ondersteuning die wij bieden is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van de individuele leerling, maar kan zich ook toespitsen op de docenten en de school.

Scholen kunnen via het samenwerkingsverband een onderwijsarrangement aanvragen van waaruit Boba passend onderwijs begeleiding en ondersteuning kan bieden. Dit kan ook via de gelden van Jeugdwet/ PGB lopen.

“Boba Autisme Groep wil alle leerlingen met autisme op school zien slagen!”

Aanbod

• Individuele begeleiding door een onderwijscoach op school
• Thuiszitters begeleiden in terugkeer naar onderwijs
• Contact onderhouden met de ouders en de docent over de ontwikkelingen van de leerling
• Het bieden van inzicht in de onderwijsbehoeften van de leerling d.m.v. de Autisme Centraal Methodiek
• Het vertalen van de onderwijsbehoeften naar lesstof en didactische/pedagogische aanpak
• Hulpplan autisme binnen de school goed in kaart brengen
• Consult en advies op school
• Ondersteuning op het gebied van autisme aan onderwijsteams
• Gerichte intervisie aan onderwijsteams
• Laagdrempelige basiscursus aanpak leerling met autisme
• Voorlichting m.b.t. bepaalde ondersteuningsbehoeften van leerlingen, bijvoorbeeld leerlingen met een stoornis in het autistische spectrum.
• Overgang van de ene naar de andere school begeleiden, bijvoorbeeld PO-VO
• Autisme opleidingen en arrangementen

“Aandacht voor leerling, groep, docent, school en ouders en andere samenwerkingspartners”

Boba passend onderwijs is maatwerk.