Levensloopbegeleiding algemeen

Boba Levensloopbegeleiding biedt ambulante begeleiding aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen in elke fase in het leven, wij zijn gespecialiseerd in autisme (ASS) vanaf IQ 70 tot hoge intelligentie.

Begeleiding is erop gericht om de zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten en de afhankelijkheid van professionele hulpverleners te verminderen. Begeleiding vindt plaats waar dit nodig is. Het begeleidingsaanbod wordt afgestemd op de zorgbehoeften en gebeurt altijd in overleg met cliënt (en diens netwerk). In de begeleiding ligt de nadruk niet op het zichtbare gedrag, de symptomen, maar op hetgeen hieraan ten grondslag ligt, de oorzaken. Bij mensen met autisme is het spectrum van oorzaken en symptomen zeer breed en zijn de uitingen zo atypisch dat gedegen kennis en maatwerk noodzakelijk zijn bij het begeleiden van deze doelgroep.

De gespecialiseerde begeleiding wordt ingezet door deskundige mensen, die de begeleiding vanuit kennis en ervaring met ASS leveren. Deze kennis wordt geoptimaliseerd door het regelmatig volgen van cursussen en een individueel coachingstraject door onze teamcoördinatoren. De ervaringen worden structureel gedeeld door het volgen van intervisie.

Daarnaast worden onze coaches opgeleid in de Autisme Centraal Methodiek.

Onze coaches hebben een oplossingsgerichte houding en gebruiken oplossingsgerichte gesprekstechnieken. Binnen het oplossingsgericht werken ligt de focus op het heden en op de (nabije) toekomst, op het toewerken naar de gewenste toestand, geformuleerd in een concreet doel. Er wordt gezocht naar (aanwezige) krachten, krachtbronnen en mogelijkheden van de cliënt (en diens netwerk), door o.a. oprecht te luisteren, een niet-wetende houding te hebben, interesse te tonen, het gebruiken van positief taalgebruik en het geven van complimenten.

Werkwijze van onze zorg:
1.    De Teamcoördinator leest het dossier en intake-verslag (afgeven door het jeugd- of wijkteam van uw gemeente) en maakt een afspraak voor het eerste begeleidingsmoment met u;
2.    De Teamcoördinator komt bij u thuis en bespreekt met u de hulpvragen voor begeleiding. De Teamcoördinator vertelt over de werkwijze van Boba en beantwoordt de vragen die u heeft;

  1. Een Levensloopcoach wordt ingepland om de begeleiding bij u te geven; u stelt samen met de Levensloopcoach een zorgplan op met hierin concrete doelen beschreven.
  2.  De Levensloopcoach evalueert regelmatig de begeleiding met u.  

    Meer informatie of aanmelden?

Neem contact op met ons Adviesteam via: 088-0335500 of info@boba.nl
Adres: Wilgenbos 1, 3311 JX Dordrecht