Begeleiding Individueel kind & jeugd

Investeren in een kind of jongere en het gezin, is investeren in de toekomst. Kom je moeilijk mee op school? Is aanpassen binnen het gezin lastig? Zijn er communicatieproblemen met anderen? Boba Levensloopbegeleiding start graag bijtijds met de begeleiding. Dit beperkt of voorkomt stagnatie in de persoonlijke ontwikkeling.

“ We begrijpen elkaar nu thuis veel beter. ”

Aandacht voor gezin en omgeving
Boba Levensloop ondersteunt ouders bij de specialistische opvoeding die nodig is. Dit werkt het beste als ouders daarin zo vroeg mogelijk meedenken, meepraten en luisteren. Ouder(s) en de Levensloopcoach werken intensief samen. Er wordt gewerkt aan praktische ondersteuning op allerlei gebieden: persoonlijke verzorging, communicatie, contacten aangaan en onderhouden en vrijetijdsbesteding. Dit gebeurt in (de nabije omgeving van) het gezin, op school of in het verenigingsleven.
 
We werken aan
• Het leren en toepassen van dagelijkse vaardigheden
• Overzicht en inzicht krijgen
• Zinvolle bezigheden vinden en behouden
• Communiceren
• Verminderen van stress

Maatwerk
Begeleiding is maatwerk. Het is belangrijk dat het kind of de jongere de ruimte krijgt om zijn of haar kwaliteiten te ontwikkelen vanuit een veilige basis in de eigen omgeving. Boba streeft een behandelondersteunende samenwerking na. Er is bijvoorbeeld intensieve samenwerking met Virenze. Onze Levensloopcoaches werken nauw samen met behandelteams, schoolteams en andere betrokkenen.

Coach als regisseur 
Bij de start van het programma Begeleiding Individueel regisseert de Levensloopcoach vaak het leven van het kind of de jongere. Uiteindelijk neemt diegene zelf steeds meer de regie. De coach blijft uiteraard altijd op de achtergrond aanwezig om - zo nodig - bij te sturen en te ondersteunen.

“ Kinderen horen thuis in het gezin. ”

Meer informatie of aanmelden?
Neem contact met ons op via: 088 0335500 of info@boba.nl. 
Adres: Wilgenbos 1, 3311 JX Dordrecht