ThinkstockPhotos-504075250-1280x427

Lorem Ipsum!

Aanbod

Boba is een GGZ instelling met specialisatie in het autisme spectrum stoornis vanaf IQ 80. Boba biedt gespecialiseerde ambulante begeleiding (PSY) in de Jeugdwet, WMO, Beschermd Wonen en Wlz.

Autisme spectrum stoornis (ASS), is een pervasieve ontwikkelingsstoornis.
Pervasief wil zeggen diep doordrongen in het totale functioneren van het individu. Een pervasieve ontwikkelingsstoornis zoals autisme is niet te genezen, wel kan gespecialiseerde en kwalitatief hoogwaardige begeleiding bepaalde verschijnselen en/of uitingen beperken. Door intensieve begeleiding kunnen dagelijkse vaardigheden worden ingeslepen, op een werkwijze die passend is bij de hulpvraag van de persoon met ASS. Hierdoor kan deze persoon zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk functioneren in zijn/ haar omgeving.

Boba werkt met hulpverlenersplannen. Direct duidelijkheid bieden is nodig voor de persoon met ASS om zo spanning rondom de begeleiding weg te nemen. De gespecialiseerde begeleiding wordt ingezet door deskundige mensen, gediplomeerd HBO+, die de begeleiding vanuit kennis en ervaring met ASS kunnen leveren. Deze kennis wordt geoptimaliseerd door het regelmatig volgen van cursussen en een individueel coachingstraject door onze Regiocoaches en Teamleiders. De ervaringen worden structureel gedeeld door het volgen van intervisie.

Werkwijze van de zorg:
1.    De Regiocoach leest het dossier en intake-verslag (afgeven door het jeugd- of wijkteam van uw gemeente) en maakt een afspraak voor het eerste begeleidingsmoment met u;
2.    De Regiocoach komt bij u thuis en stelt met u samen het hulpverlenersplan op ten behoeve van het bepalen van de beginsituatie (woonplek, werk, onderwijs, vrije tijd en (sociaal-) netwerk), welke vormen van communicatie gebruikt de cliënt, frustraties, interesses, wensen en doelen; 
3.    Een Levensloopcoach wordt ingepland om de begeleiding bijvoorbeeld wekelijks (zie afgegeven indicatie betreffende de situatie voor u persoonlijk) bij u te geven;
4.    De Regiocoach zal gedurende de begeleiding het hulpverlenersplan met u evalueren en eventueel bijstellen. De Regiocoach is voor u ook bereikbaar voor eventuele vragen.

Deze relevante informatie is nodig om direct, zonder langdurige gesprekken te voeren (wat zeer belastend en onduidelijk kan zijn voor een persoon met ASS), aan het werk te kunnen gaan. Door de gedegen voorbereiding kan de Levensloopcoach meteen initiatieven nemen wat zeer prettig werkt voor personen met ASS. Zij ervaren dit als een noodzakelijke, letterlijk en figuurlijke houvast in een richting die zij mede hebben bepaald.

Een persoon met ASS heeft moeite met het krijgen/ behouden van overzicht, plannen, keuzes maken en daar de gevolgen van overzien. Deze vaardigheden zijn essentieel wil een persoon begeleiding aangaan. Door het deels of geheel ontbreken van deze vaardigheden, zorgt de Levensloopcoach dat de persoon met ASS duidelijke en zichtbare stappen krijgt aangereikt. Deze stappen zorgen voor duidelijkheid, hierdoor wordt het gevoel van veiligheid vergroot, waardoor de persoon met ASS (kleine) stappen durft te zetten met betrekking tot zelfstandigheid. 

Mensen met ASS hebben moeite met (sociale) constructen in de breedste zin van het woord, wat vaak tot onbegrip en verwarring leidt. De communicatie verloopt niet optimaal, waardoor de persoon met ASS en de hulpverlener elkaar met enige regelmaat niet begrijpen. Daarom is kennis en ervaring vereist om de communicatie op het niveau van de persoon met ASS aan te passen. De sociale communicatie verloopt zeker in het begin moeizaam en de Levensloopcoach is zoekende naar aansluitingen en ingangen. De Levensloopcoach gaat er niet vanuit wanneer er standaard, sociaal wenselijke antwoorden worden gegeven, deze antwoorden ook bedacht en doordacht zijn door de persoon met ASS. Vaak zijn de antwoorden aangeleerd en worden deze willekeurig als overlevingsstrategie toegepast. Er ontstaan veel innerlijke spanningen en een persoon met ASS raakt snel overprikkeld door verbale taal, onverwachte situaties en is overgevoelig voor omgevingsgeluiden en lichtinval.

Deze vaak onzichtbare spanningsopbouw komt vaak later tot uiting door het vertonen van gedrag- en/of aanpassingsproblemen, totale verwarring door onduidelijkheid, weigeren van de zorg en/of depressiviteit. 

Om te voorkomen dat een persoon met ASS gedemotiveerd raakt om de zorg voort te zetten (in veel gevallen doordat de begeleiding niet aansluit op het begripsniveau van deze persoon), biedt Boba deskundige zorg waar de nadruk ligt op het sturen van de zorg: visueel op niveau aangeven waar de persoon met ASS staat, waar deze persoon naar toe gaat en welke stappen (SMART) er in overleg worden genomen tot aan het einddoel. Dit wordt vastgelegd in het hulpverlenersplan en de Levensloopcoach eindigt ieder begeleidingsmoment met het schrijven van een afsluitend verslag: Wat hebben wij gedaan, hoe is het gegaan en wat gaat er de volgende keer gebeuren. Hiermee wordt controle gehouden op een belangrijk deel van het leven van de persoon met ASS: gespecialiseerde zorg.

Meer informatie of aanmelden?
Neem contact met ons op via: 088 0335500 of info@boba.nl. 
Adres: Wilgenbos 1, 3311 JX Dordrecht

Download hier de brochure: Algemene levensloopbegeleiding