StockSnap_0AXTVI7JB2

“Leven in plaats van overleven.”

stel je vraag   autismeweek actie!

Levensloopbegeleiding

Boba heeft als missie om de zelfredzaamheid van kinderen, jongeren en volwassenen met autisme zoveel mogelijk te vergroten.
 
Het begeleidingsaanbod stemmen we af op jouw zorgbehoefte.
Of het nou gaat om een rustige of een minder rustige periode in je leven.
De coach komt bij je thuis, op school of op het werk.
Op een praktische manier wordt samen met jou gewerkt aan het vergroten van je zelfredzaamheid en zelfregie.
Samen werken we aan jouw plaats in de maatschappij.

Wat is levensloopbegeleiding?

 

Levensloopbegeleiding richt zich in het algemeen op

 • Ondersteuning in het dagelijks leven
 • Begeleiden van mantelzorger en vrijwilliger
 • Passend onderwijs en opleidingen vinden
 • Toeleiding naar arbeid
 • (Zelfstandig) wonen in de eigen omgeving
 • Nuttig besteden van vrije tijd

Waar werken wij samen met jou aan tot je 18e jaar?

 • Het leren en toepassen van dagelijkse vaardigheden
 • Overzicht en inzicht krijgen
 • Zinvolle bezigheden vinden en behouden
 • Communiceren
 • Verminderen van stress

Waar werken wij samen met jou aan vanaf 18 jaar?

 • Overzicht en inzicht krijgen
 • Sociale contacten en relaties opbouwen en onderhouden
 • Het verminderen van stress
 • Vrijetijdsbesteding vinden en behouden
 • Zo zelfstandig mogelijk wonen
 • Zinvolle bezigheden, zoals studeren of werken, vinden en behouden

Ook aandacht voor je gezin en omgeving

Boba Levensloopbegeleiding ondersteunt ouders bij de specialistische opvoeding die nodig is. Ouder(s) en de Levensloopcoach werken intensief samen. Er wordt gewerkt aan praktische ondersteuning op allerlei gebieden: persoonlijke verzorging, communicatie, contacten aangaan en onderhouden en vrijetijdsbesteding. Dit gebeurt in (de nabije omgeving van) het gezin, op school of in het verenigingsleven.

Bouwen aan jouw netwerk en vangnet

Wij vinden het vanzelfsprekend om belangrijke anderen (bvb. familie, kennissen en hulpverleners) uit jouw omgeving te betrekken bij de begeleiding. Een actief en activerend netwerk kan van groot belang zijn om hulpverlening goed te organiseren.

Boba streeft een behandelondersteunende samenwerking na. Onze Levensloopcoaches werken nauw samen met behandelteams, werkgevers en andere betrokkenen.

Voor wie?

Boba Levensloopbegeleiding heet niet voor niets zo. Wij willen zorg bieden aan kinderen, jeugdigen, gezinnen en volwassenen met autisme vanaf IQ 70. In elke fase in het leven. Je leeft samen met anderen in een gezin, je woont zelfstandig of gaat zelfstandig wonen. Je volgt onderwijs of je zoekt werk. Dit vraagt om maatwerk. En als het werkend leven niet of minder centraal staat - bijvoorbeeld omdat je ouder wordt - passen we de begeleiding hierop aan.

Onze kwaliteit?

Kwaliteit is een belangrijk aandachtspunt voor Boba.
Processen worden continu gemonitord en waar nodig verbeterd.
Boba is ISO 9001:2015 gecertificeerd.