Introductie Boba

Boba werkt met kleine, lokale, zelforganiserende teams. Een lokaal team bestaat uit gemiddeld twaalf coaches en een teamcoördinator. De coaches en teamcoördinator hebben de gebieden en de wijken in beeld en kennen de mensen die daar wonen en werkzaam zijn. De teamcoördinatoren staan in directe verbinding met de andere teams en met het gebied waarin zij werken. Een teammanager werkt ondersteunend voor alle teams.

De aanpak en kwaliteit van het zorgaanbod door de Boba Autismegroep is gebaseerd op de Autisme Centraal Methodiek in combinatie met onze langjarige praktijkervaring GGZ-breed. Binnen de teams is begrip voor en kennis van het autistisch denken het vertrekpunt van onze zorg. De wijze waarop onze clienten betekenis geven aan de wereld staat centraal in onze werkwijze en de begeleiding wordt daar ook op afgestemd. Wij werken daarbij oplossingsgericht, met als doel de zelfredzaamheid te verhogen.

Onze professionals zijn generalisten met verschillende achtergronden (hbo en wo: o.a. psychologie, orthopedagogiek, maatschappelijk werk en dienstverlening, psychomotorische therapie, verpleegkundige, systeemtherapie) én met specialisatie autisme.