Wachttijden

Boba GGZ streeft ernaar je hulpvraag snel te beantwoorden. 

De wachttijd voor kinderen en jongeren schommelt tussen 4 en 8 weken.
Voor volwassenenzorg is er op dit moment een aanmeldingsstop.