Onze werkwijze

Na aanmelding en ontvangst van een verwijsbrief van je huisarts onderzoeken we je hulpvraag. Als het aanbod van Boba GGZ passend is krijg je een brief met een uitnodiging voor een eerste gesprek. In dit intake gesprek worden de klachten geïnventariseerd en bekijken we de mogelijkheden voor diagnostiek en/of behandeling. 

Boba GGZ biedt hulp aan kindere, jongeren en volwassenen met een IQ boven de 70. Het is daarnaast nodig om rekening te houden met de ernst, crisisgevoeligheid en intensiteit die nodig is voor de behandeling (frequentie en duur). Dit kan in sommige gevallen betekenen dat behandeling beter kan plaatsvinden binnen een instelling die meer ondersteunende mogelijkheden biedt.

Ons diagnostiek- en behandelaanbod bestaat onder andere uit:

 • diagnostiek, psychologisch en kinderpsychiatrisch onderzoek
 • gezinsonderzoek
 • schoolonderzoek

 • psycho-educatie voor cliënten en hun gezinsleden (groep en/of individueel)
 • individuele therapie voor cliënten
 • cognitieve gedragstherapie
 • groepstherapie/trainingen: o.a. gericht op het verminderen van angstklachten of depressieve klachten
 • EMDR (traumabehandeling)
 • mindfulness training
 • gezinstherapie
 • medicamenteuze behandeling