Diagnose traject

Vaak is aanvullend onderzoek (diagnostiek) nodig om klachten beter te kunnen begrijpen. Het onderzoek kan bestaan uit meerdere gesprekken en psychologisch en/of (kinder)psychiatrisch onderzoek.

Denk aan: intelligentieonderzoek, neuropsychologisch onderzoek en/of onderzoek naar het sociaal-emotioneel functioneren.

De onderzoeksresultaten worden besproken in het team, waarna we in een gesprek met jou en/of je kind een advies geven voor de meest aangewezen behandeling.

Is er al een diagnose vastgesteld?

Soms is onderzoek reeds elders verricht en is er al een diagnose bekend. Ook in dat geval kunt u bij Boba terecht voor verdere behandeling.