Behandeling

Nadat de klachten goed in kaart zijn gebracht, bespreken we wat je van de behandeling kunt verwachten. In samenspraak worden behandeldoelen opgesteld, welke worden vastgelegd in een behandelplan. Regelmatig evalueren wij de voortgang met u en/of uw kind.

Er zijn verschillende behandelvormen mogelijk. De duur en de aard van de behandeling is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de hulpvraag, de problematiek en indien van toepassing de leeftijd van het kind.

De behandeling kan bijvoorbeeld bestaan uit psycho-educatie, individuele therapie, gezinsgesprekken, spel- of beeldende therapie, ouderbegeleiding en medicamenteuze behandeling. Wij bieden behandelingen die het beste resultaat opleveren. 

Gedurende de behandeling vinden we het belangrijk dat jullie zo snel mogelijk zonder hulp weer verder kunnen. Daarom streven we naar een hulpaanbod dat zoveel mogelijk aansluit bij de eigen krachten.